Trỏ tên miền từ Mắt Bão

Hướng dẫn dành cho dịch vụ tên miền từ Mắt Bão.

Giới thiệu bản ghi DNS

Các dịch vụ cung cấp tên miền như Mắt Bão sẽ cung cấp một dịch vụ quản lý bản ghi DNS dành cho tên miền. Bản ghi DNS là nơi khai báo về thông tin máy chủ sử dụng dành cho dịch vụ liên quan đến tên miền của bạn web, email v.v...

Để cấu hình thông tin website của bạn được lưu lại máy chủ GoHost, bạn cần cấu hình tên miền về địa chỉ máy chủ của GoHost.

Cấu hình DNS

Thực hiện các bước sau để trỏ tên miền về GoHost.

  1. Bạn đăng nhập vào Mắt Bão qua link sau: https://www.matbao.net/.

  2. Sau khi đăng nhập, bạn nhấn vào Quản lý tên miền và chọn tên miền cần cấu hình.

  1. Chọn Bản ghi DNS:

  1. Chọn Tạo bản ghi để tạo một bản ghi mới:

  1. Cập nhật các giá trị như thông tin bên dưới:

HostTypeValue

@

A

137.66.60.215

-> Khi bạn nhập sẽ hiển thị giống tương tự hình bên dưới.

-> Click Thêm bản ghi để lưu lại.

  1. Tạo mới bản ghi thứ 2 với các thông tin sau:

HostTypeValue

@

AAAA

2a09:8280:1::4e:8404

-> Khi bạn nhập sẽ hiển thị giống tương tự hình bên dưới.

-> Click Thêm bản ghi để lưu lại.

  1. Tạo mới bản ghi thứ 3 với các thông tin sau:

HostTypeValue

_acme-challenge

CNAME

<domain>.19eg1n.flydns.net

Thay đổi: <domain> bằng tên miền của bạn.

Ví dụ: nếu tên miền của bạn là myhomestay.com, để nội dung myhomestay.com.19eg1n.flydns.net vào mục giá trị.

-> Khi bạn nhập sẽ hiển thị giống tương tự hình bên dưới.

-> Click Thêm bản ghi để lưu lại.

Sau khi tạo thành công các bản ghi, máy chủ sẽ cập nhật các thông tin này để hoàn tất việc trỏ tên miền về GoHost. Có thể mất khoảng 12 đến 24h để thông tin cấu hình được cập nhật.

Sau 24h, nếu tên miền của bạn vẫn chưa được trỏ về GoHost, bạn có thể liên hệ với GoHost qua email hi@gohost.vn hoặc chat trực tiếp để được hỗ trợ.

Last updated