👋Giới thiệu

GoHost

Câu chuyện của chúng mình bắt đầu từ kinh nghiệm thực tiễn trong vận hành Airbnb. Qua thời gian, chúng mình nhận thấy những khó khăn khi những chính sách của nền tảng OTAs ngày càng gây phức tạp cho chủ nhà.

Cùng với đó, xu hướng Đặt Phòng Trực Tiếp (Direct Booking) đang trở thành xu hướng mới. Hành vi khách hàng cũng thay đổi trong việc yêu thích tương tác với chủ nhà nhiều hơn.

Tuy vậy, không phải chủ nhà nào cũng có khả năng xây dựng một website Đặt Phòng để chuyển đổi khách hàng từ OTA sang đặt trực tiếp. Một website mang đến trải nghiệm tốt giúp bạn xây dựng thương hiệu riêng và chuyển đổi khách hàng từ OTA sang đặt phòng trực tiếp từ Website.

Last updated