Trỏ tên miền từ GoDaddy

Hướng dẫn dành cho dịch vụ tên miền từ GoDaddy.

Giới thiệu bản ghi DNS

Các dịch vụ cung cấp tên miền như Godaddy sẽ cung cấp một dịch vụ quản lý bản ghi DNS dành cho tên miền. Bản ghi DNS là nơi khai báo về thông tin máy chủ sử dụng dành cho dịch vụ liên quan đến tên miền của bạn web, email v.v...

Để cấu hình thông tin website của bạn được lưu lại máy chủ GoHost, bạn cần cấu hình tên miền về địa chỉ máy chủ của GoHost.

Cấu hình bản ghi DNS

Thực hiện các bước sau để trỏ tên miền về GoHost.

  1. Đăng nhập vào Godaddy qua link sau: https://sso.godaddy.com.

  2. Sau khi đăng nhập, bạn nhấn vào My Product/Sản phẩm của tôi. Tiếp theo, bạn kéo xuống phía dưới Tất cả sản phẩm và dịch vụ và chọn tên miền ➝ Nhấn vào DNS. Màn hình hiển thị như bên dưới, bạn nhấn vào DNS.

  1. Trong màn hình Quản lý DNS/DNS Management, Chọn Thêm một bản ghi mới/Add New Record.

  1. Màn hình hiển thị Bản ghi mới/Add More Record, bạn nhấn thêm 2 lần vào Thêm nhiều bản ghi/Add More Records:

  1. Sau khi nhấn, màn hình sẽ hiển thị 3 bản ghi như bên dưới:

  1. Sau đó, bạn nhập theo từng thứ tự như bảng bên dưới:

Lưu ý: Bạn phải nhập đầy đủ và chính xác tất cả chi tiết Loại, Tên, Giá trị trên. Hiển thị như ảnh dưới.

  • Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên, màn hình sẽ hiển thị như bên dưới.

  • Sau đó, bạn nhấn Lưu tất cả bản ghi/Save All Record.

  1. (Tùy chọn) Mặc định, Godaddy thêm bản ghi Parked khai báo trỏ tên miền này về dịch vụ của Godaddy. Nếu trong cấu hình tồn tại bản ghi này, bạn cần xóa bản ghi này để tên miền có thể được trỏ về GoHost chính xác.

Sau khi tạo thành công các bản ghi, máy chủ sẽ cập nhật các thông tin này để hoàn tất việc trỏ tên miền về GoHost. Có thể mất khoảng 12 đến 24h để thông tin cấu hình được cập nhật.

Sau 24h, nếu tên miền của bạn vẫn chưa được trỏ về GoHost, bạn có thể liên hệ với GoHost qua email hi@gohost.vn hoặc chat trực tiếp để được hỗ trợ.

Last updated