Tích hợp Google Analytics

Hướng dẫn tích hợp chức năng Google Analytics

Google Analytics là công cụ phân tích web của Google, cung cấp dữ liệu chi tiết về lưu lượng truy cập, hành vi người dùng và hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trên website của bạn.

Google Analytics cung cấp một số các chỉ số quan trọng giúp bạn theo dõi và phân tích hiệu suất website của mình:

 1. Lưu Lượng Truy Cập: Theo dõi số lượng người dùng truy cập website, bao gồm số lần xem trang và các phiên truy cập.

 2. Nguồn Gốc Truy Cập: Xác định nguồn từ đâu người dùng tìm đến website của bạn, như từ công cụ tìm kiếm, quảng cáo, mạng xã hội, hoặc trực tiếp.

 3. Hành Vi Người Dùng: Phân tích cách người dùng tương tác với website, bao gồm trang họ xem, thời gian lưu trên từng trang và tỷ lệ thoát.

 4. Chuyển Đổi và Mục Tiêu: Theo dõi chuyển đổi như đăng ký, mua hàng, hoặc tải xuống, và đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu kinh doanh cụ thể.

 5. Thiết Bị và Kênh: Cung cấp thông tin về các thiết bị và kênh mà người dùng sử dụng để truy cập website, giúp bạn tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên các thiết bị và kênh khác nhau.

 6. Đo lường Hiệu Suất Nội Dung: Xác định nội dung nào thu hút người dùng nhất và cách họ tương tác với nội dung đó.

Cách tạo Google Analytic

Để tạo Google Analytics và tích hợp mã vào website thông qua admin dashboard của GoHost, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tạo Tài Khoản Google Analytics

 1. Truy cập Google Analytics và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

 2. Click vào ‘Quản lý’ (Admin) và chọn ‘Tạo Tài khoản’.

 3. Điền thông tin cho tài khoản của bạn, bao gồm tên tài khoản, tên website và URL website.

 4. Chấp nhận các điều khoản dịch vụ của Google Analytics.

Bước 2: Lấy Mã Theo Dõi

 1. Sau khi tạo tài khoản, bạn sẽ được chuyển đến trang với mã theo dõi (Tracking ID và tracking code).

 2. Copy mã theo dõi. Mã này sẽ được sử dụng để tích hợp vào website của bạn.

Để xem hướng dẫn chính thức từ Google về cách tạo mã Google Analytics, bạn có thể truy cập tại đây.

Bước 3: Tích Hợp Mã GA vào GoHost

 1. Đăng nhập vào dashboard admin của GoHost.

 2. Tìm đến phần cài đặt website hoặc phần quản lý mã nhúng: Tuỳ chỉnh > Google analytics.

 3. Dán mã theo dõi Google Analytics vào phần dành cho mã nhúng hoặc theo hướng dẫn cụ thể của GoHost.

 4. Lưu thay đổi để áp dụng mã theo dõi vào website của bạn:

Last updated