Favicon

Hướng dẫn tạo biểu tượng của website trên công cụ trình duyệt web.

Favicon là một biểu tượng nhỏ xuất hiện bên trái bất kỳ thứ gì dùng để xác định trang web của bạn. Cả dấu trang, tab, ứng dụng trên thanh công cụ, kết quả tìm kiếm, hay lịch sử tìm kiếm. Mặc dù nhỏ nhưng favicon có thể giúp cho website của bạn trở nên đặc biệt và dễ nhận diện hơn. Nó cũng giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và phân biệt giữa các tab mở trong trình duyệt khi đang mở nhiều trang web cùng một lúc.

Để cài đặt bạn thực hiện như sau:

  1. Vào Cài đặt/Setting > Thông tin chung/Setting > Chỉnh sửa/Edit:

  1. Tại phần Favicon, bạn tải ảnh biểu tượng lên.

Lưu ý: Bạn nên tải theo định dạng ảnh vuông và đuôi .jpg

  1. Sau khi tạo, nhấn Lưu thay đổi/Save changes để lưu thông tin.

Last updated