Dịch vụ bổ sung

Cài đặt các dịch vụ bổ sung nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Để tăng doanh thu, hãy xem xét việc bổ sung thêm dịch vụ phụ trợ cho nhà của bạn. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, mà còn tăng giá trị cho mỗi đơn đặt phòng.

Lưu ý: Khi khách hàng tiến hành đặt phòng, họ sẽ được cung cấp thông tin đầy đủ về các dịch vụ miễn phí đi kèm và có tùy chọn để đánh dấu các dịch vụ phụ trợ mong muốn như đưa đón sân bay, thuê ô tô với tài xế, hoặc thuê xe máy. Các dịch vụ này được thiết lập để thanh toán sau khi sử dụng, đảm bảo rằng khách hàng có thể lựa chọn mà không phải lo về việc thanh toán trước. Điều này giúp quy trình đặt phòng trở nên thuận tiện và minh bạch, đồng thời giảm thiểu sự phức tạp trong quy trình thanh toán, giúp khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ.

Để cài đặt bạn thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập và hệ thống Admin.

  2. Vào Cài đặt/Setting > Dịch vụ/Services:

  1. Hệ thống đã tạo tự động một vài dịch vụ có sẵn, bạn có thể chọn những dịch vụ đó hoặc nhấn Tạo mới Dịch vụ/Create new Services để tạo mới dịch vụ mà bạn muốn:

  1. Khi bạn tạo dịch vụ mới, hãy nhập tên và mô tả về dịch vụ. Nếu dịch vụ là miễn phí, bạn bật nút Is free. Ở phần Room, bạn chọn loại phòng mà dịch vụ sẽ áp dụng, giúp dịch vụ hiển thị khi khách hàng đặt phòng. Sau khi điền thông tin và chọn phòng áp dụng, nhấn Tạo/Create để tạo. Nếu bạn muốn thêm dịch vụ khác, hãy chọn Tạo & tạo thêm/Create & Create another:

Lưu ý:

  • Khi đặt tên cho các dịch vụ, sử dụng ngữ cảnh "Tôi quan tâm..." không chỉ tạo cảm giác liên kết trực tiếp với nhu cầu cá nhân của khách hàng mà còn giúp họ hiểu rằng việc chọn lựa này sẽ thông báo cho bạn về sự quan tâm của họ đối với dịch vụ cụ thể.

  • Đối với phần mô tả dịch vụ, hãy tạo nội dung ngắn gọn và rõ ràng, giới hạn dưới 80 từ để tiết kiệm thời gian cho khách hàng và giữ cho nội dung trên trang đặt phòng thân thiện và dễ hiểu.

Sau khi hoàn tất việc tạo các dịch vụ mong muốn, bạn tiếp tục chọn loại phòng và thêm các dịch vụ vào phòng mà bạn muốn như sau:

  1. Vào Đặt phòng/Booking > Danh sách phòng/Property:

  1. Nhấn Chỉnh sửa/Edit của phòng mà bạn muốn thêm dịch vụ:

  1. Tại phần Service, bạn có thể nhấn Chọn tất cả/Select all để chọn hết các dịch vụ hoặc nhấn chọn từng dịch vụ chỉ có của phòng:

  1. Sau khi hoàn tất việc cài đặt, bạn nhấn Lưu thay đổi/Save để lưu các thông tin.

Last updated