Đa ngôn ngữ

Hướng dẫn cái đặt chức năng Đa ngôn ngữ.

Thiết lập đa ngôn ngữ cho phép website của bạn hiển thị nhiều ngôn ngữ khác nhau. Từ đó tạo ra sự tiện lợi cho khách hàng trong việc tìm hiểu thông tin về nhà của bạn.

Hiện tại, GoHost hỗ trợ Tiếng Anh và Tiếng Việt. Một số ngôn ngữ khác như Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật được bổ sung trong thời gian tới. Bạn cũng có thể cho GoHost biết nếu bạn có nhu cầu sử dụng các ngôn ngữ khác. Chúng mình có thể ưu tiên để bổ sung.

Khi tạo mới website, bạn đã được thiết lập Ngôn Ngữ Mặc Định (Default Language). Ngôn Ngữ Mặc Định không thể thay đổi. Nếu bạn có nhu cầu thay đổi Ngôn Ngữ Mặc Định, bạn có thể liên hệ với GoHost.

Bạn có thể thêm ngôn ngữ mới và website theo hướng dẫn bên dưới. Các Ngôn ngữ khác sẽ được dịch tự động khi bạn cập nhật nội dung trên website. Trong trường hợp bạn không muốn hệ thống tự động dịch. Bạn có thể tắt tùy chọn "Tự Động Dịch Nội Dung".

Bật chế độ đa ngôn ngữ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Quản Lý.

 2. Vào Cài đặt/Setting > Thông tin chung/Setting > Chỉnh sửa/Edit:

 1. Chọn Add language để thêm mới ngôn ngữ khác.

 • Ngôn ngữ mặc định/Default Language: Đây là ngôn ngữ mặc định được tạo từ đầu. Để thay đổi Ngôn Ngữ Mặc Định. Bạn có thể liên hệ với GoHost.

 1. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn thêm vào và nhấn Gửi/Save để lưu:

 1. Sau khi nhấn nút Gửi/Save là đã hoàn tất việc cài đặt ngôn ngữ khác.

 • Mỗi khi bạn cập nhật thông tin "Phòng", "Đánh giá của khách hàng" v.v.. Hệ thống sẽ tự động dịch nội dung sang các ngôn ngữ khác.

 • Bạn có thể tắt chế độ tự động dịch bằng cách bỏ tùy chọn Tự động dịch nội dung/Auto translate content:


Chỉnh sửa nội dung ngôn ngữ khác

Sau khi bạn cập nhật nội dung, từ 5 đến 10 giây, hệ thống tự động dịch nội dung đó sang các ngôn ngữ khác (nếu tùy chọn Tự động dịch nội dung vẫn được bật).

Bạn cũng có thể ghi đè/cập nhật lại nội dung mà hệ thống đã dịch ở phần Translations. Bạn có thể tìm thấy Translations ở cuối mỗi trang.

Dưới đây là ví dụ về các cập nhật lại nội dung mà hệ thống đã tự động dịch cho Phòng/Room:

 • Sau khi bạn tạo nội dung cho Phòng/Room. Bạn kéo xuống cuối trang sẽ thấy phần Translations.

 • Bạn nhấn vào Chỉnh sửa/Edit để điều chỉnh nội dung mà hệ thống đã dịch.

 • Sau đó, bạn chỉnh sửa nội dung theo mong muốn. Bạn nhấn Lưu thay đổi/Save change để hoàn tất việc thay đổi:

Áp dụng tương tự cho bất kỳ nội dung nào bạn muốn điều chỉnh trong nội dung mà hệ thống tự động dịch. Sự linh hoạt này sẽ giúp bạn tùy chỉnh thông điệp theo cách mà bạn mong muốn.

Last updated