Quản lý người dùng

Thực hiện tạo mới và quản lý người dùng cho hệ thống của bạn

Quản lý người dùng và phân quyền trở nên đơn giản và hiệu quả hơn bao giờ hết. Bạn có thể tạo các tài khoản người dùng mới cho nhân viên của mình và quản lý các quyền truy cập của họ dễ dàng từ hệ thống. Tính năng này giúp bạn duy trì sự an toàn và kiểm soát về quản lý thông tin của người dùng.

Để tạo bạn thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Quản Lý.

  2. Vào Cài đặt/Setting > Người dùng/User:

  1. Tại góc phải màn hình, nhấn Tạo mới Người dùng/New User:

  1. Nhập các thông tin bắt buộc sau:

  • Name: Nhập tên người dùng

  • Role: Chọn vai trò của người dùng trong hệ thống

  • Email: Nhập email của người dùng.

  1. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc, bạn nhấn Tạo/Create để tạo.

Sau khi tạo, hệ thống sẽ tự động gửi link Kích hoạt tài khoản về email bạn đã nhập.

Lưu ý: Trong trường hợp, người dùng chưa nhận được email hoặc quá hạn để kích hoạt tài khoản, bạn có thể nhấn Resent invitation để nhận lại email Kích hoạt tài khoản.

Last updated