Thiết lập giao diện

Thiết lập giao diện website thông qua bố cục và hình ảnh.

Việc thiết lập và điều chỉnh trở nên dễ dàng khi tạo nội dung trên giao diện trang chủ của website. Các công cụ tinh chỉnh được cung cấp giúp bạn tùy chỉnh bố cục, thay đổi nội dung, và chỉnh sửa hình ảnh một cách linh hoạt và nhanh chóng. Theo dõi các bước hướng dẫn dưới đây để dễ dàng hoàn thành.

Để thiết lập bạn thực hiện như sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Quản lý.

 2. Vào Giao diện/Appearance > Trang/Page:

 1. Sau đó, nhấn Chỉnh sửa/Edit.

 2. Tại đây, GoHost đã sắp xếp và lên sẵn một số phần cơ bản. Bạn có thể điều chỉnh các khối theo thứ tự hoặc chèn vào giữa mỗi khối để thêm khối khác theo mong muốn của bạn.

 3. Bạn thêm và điều chỉnh các khối. Ngoài ra bạn có thể chỉnh sửa tên hoặc mô tả cho tiêu đề cho mỗi phần.

Giải thích từ ngữ

 • FAQ: phần câu hỏi - câu trả lời mà khách hàng thường hay hỏi và thông tin về nhà.

 • Gallery: bộ sưu tập các hình ảnh có thể về nhà của bạn hoặc về địa điểm xung quanh nhà (Lưu ý: bạn nên tải ảnh lên theo hệ số 4, có nghĩa là 4 - 8 - 12 - 16 ảnh).

 • Hero: hero là phần đầu tiên mà khách hàng nhìn thấy khi truy cập trên website và dùng để thể hiện tên hoặc hình ảnh để thu hút khách hàng nhanh nhất.

 • Properties: giới thiệu về các phòng và chỗ nghĩ của bạn.

 • Reviews: giới thiệu về đánh giá của khách.

 • Video: tải lên video về nhà.

  • Lưu ý: bạn phải tải lên youtube sau đó lấy phần <#youtube-id> và thêm vào.

  • Ví dụ: Link youtube của bạn là https://www.youtube.com/watch?v=ACVUiJ2x3MA, bạn sẽ copy từ phần sau dấu "=" là ACVUiJ2x3MA và paste lên phần <#youtube-id>.

 • Image box:

 • Icon box:

Last updated