Tình trạng phòng - Khóa phòng

Thiết lập tình trạng phòng và khóa phòng.

Thiết lập tình trạng phòng và khoá phòng giúp bạn quản lý trạng thái sẵn sàng của các phòng một cách thuận tiện và hiệu quả nhất. Bạn có thể điều chỉnh hiển thị phòng trên trang web, ẩn hoặc hiện chúng tùy thuộc vào tình trạng sẵn sàng của phòng. Ngoài ra, việc khoá phòng theo ngày hoặc theo tháng cũng mang lại sự linh hoạt trong việc quản lý lịch trình của các phòng. Để thực hiện bạn thực hiện theo các bước dưới đây.

Tình trạng phòng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Quản Lý.

 2. Vào Đặt phòng/Booking > Danh sách phòng/Property:

 1. Sau đó, bạn nhấn Chỉnh sửa/Edit với phòng mà bạn muốn cập nhật tình trạng phòng:

 1. Tại Status, bạn có thể chọn Bật/Tắt hiển thị để điều chỉnh việc hiển thị phòng trên website.

 • Lưu ý: Trong hệ thống, bạn không thể xoá phòng, mà chỉ có thể Bật/Tắt hiển thị. Việc xoá phòng có thể gây ảnh hưởng đến dữ liệu và lịch sử đặt phòng. Để đảm bảo an toàn dữ liệu và tránh rủi ro trong quản lý, GoHost hạn chế tính năng xoá phòng và thay thế bằng tính năng Bật/Tắt hiển thị.

 1. Sau khi thực hiện chỉnh sửa, bạn nhấn Lưu thay đổi/Save changes để lưu các thông tin thay đổi.


Khoá phòng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Quản Lý.

 2. Vào Đặt phòng/Booking > Danh sách phòng/Property:

 1. Sau đó, bạn nhấn Chỉnh sửa/Edit với phòng mà bạn muốn cập nhật tình trạng phòng:

 1. Tại góc phải trang, bạn nhấn Khoá phòng/Block room:

 2. Tại đây, bạn chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc của khoá phòng. Sau đó, tiếp tục chọn loại phòng mà bạn muốn khoá và ghi chú lý do. Cuối cùng, nhấn Gửi/Save để lưu thông tin.

 • Lưu ý: Nếu có khách đặt phòng trực tiếp qua các kênh khác, bạn cũng có thể nhập ghi chú và khoá phòng để lưu thông tin một cách dễ dàng.

Last updated