Thiết lập số lượng người/giường

Thiết lập và điều chỉnh số lượng người trên từng loại giường

Sau khi tạo khu vực phòng ngủ và lựa chọn loại giường, hệ thống sẽ tự động thiết lập số lượng người lớn trên mỗi giường là 2 người. Đối với giường đơn và sofa, hệ thống sẽ mặc định là 1 người. Vì vậy, nếu số lượng người trong phòng của bạn nhiều hơn, bạn có thể điều chỉnh cài đặt cho phần giường ngủ theo hướng dẫn dưới đây.

Để thiết lập bạn thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Quản lý.

  2. Vào Giường ngủ/Bed type:

  1. Tại đây, hệ thống đang để mặc định số lượng người. Bạn có thể điều chỉnh số lượng người lớn, trẻ em, em bé theo loại giường mà bạn muốn:

  1. Sau khi bạn chỉnh sửa xong, bạn nhấn Lưu thay đổi/Save change để lưu lại các thông tin.

Last updated