Thiết lập giường & khu vực

Thiết lập số lượng giường và các khu vực khác của phòng

Sau khi tạo xong phòng, bạn chuyển sang thiết lập các khu vực (Areas) để chi tiết hóa từng phần của phòng như số lượng giường, phòng ngủ, phòng tắm, và các khu vực khác. Cho mỗi khu vực, bạn có thể thêm hình ảnh, giúp khách hàng dễ hình dung và hiểu rõ về không gian cũng như tiện nghi mà phòng của bạn cung cấp.

Để tạo bạn thực hiện như sau:

 1. Sau khi tạo phòng, bạn nhấn Chỉnh sửa/Edit.

 1. Kéo xuống cuối trang chỉnh sửa. Vào Area, chọn Tạo mới area/New area.

 1. Bạn thêm các thông tin chi tiết sau:

 • Type: Chọn loại khu vực mà phòng có (Tại đây, bạn nên sắp xếp từ phòng khách -> phòng bếp -> phòng ngủ -> ... , để hình ảnh có thể hiển thị trôi chảy hơn).

 • Nếu phòng của bạn cung cấp sử dụng các khu vực chia sẻ với khách khác, hãy bật tùy chọn Shared Other Guest.

 • Has private bathroom (apply for Bed room): Bật chế độ này nếu phòng ngủ có phòng tắm riêng.

 • Beds: Chỉ dành cho phòng ngủ để thêm loại giường:

  • Type: Chọn loại giường mà phòng ngủ sử dụng

  • Quantity: Chọn số lượng giường

  • Nếu phòng của bạn có loại giường khác, bạn nhấn Thêm vào beds/Add to beds để thêm loại giường khác.

 • Images: Tải ảnh cho loại khu vực (nếu có).

 1. Sau khi tạo xong, bạn nhấn Tạo/Create để hoàn tất việc tạo. Bạn cũng có thể chọn Tạo & tạo thêm/Create & Create another để tiếp tục tạo thêm khu vực khác.

Last updated