Phụ phí thêm khách

Thiết lập phụ phí khi thêm khách.

Nếu phòng của bạn có khả năng đón thêm khách vượt quá số lượng người mặc định, bạn có thể thiết lập một khoản phụ phí cho mỗi khách hàng thêm. Ví dụ, nếu phòng được thiết kế cho 4 người, bạn có thể áp dụng phụ phí cho khách thứ 5 trở lên.

Tính năng này giúp bạn thu thêm doanh thu, đồng thời đảm bảo rằng thông tin về khoản phụ phí này được cung cấp một cách rõ ràng và minh bạch ngay từ đầu, giúp khách hàng không cảm thấy bất ngờ hoặc khó chịu nếu họ chọn ở vượt quá số lượng người quy định.

Để tạo bạn thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập và hệ thống Admin.

  2. Vào Đặt phòng/Booking > Danh sách phòng/Property:

  1. Nhấn Chỉnh sửa/Edit của phòng mà bạn muốn cài đặt:

  1. Tại mục Extra guest, bạn thêm số lượng khách có thể ở thêm và phụ phí phải trả.

  2. Nhấn Enable extra guest, để kích hoạt việc cho phép thêm khách trên trang web:

  1. Sau khi thực hiện việc cài đặt, bạn nhấn Lưu thay đổi/Save.

Last updated