Đồng bộ lịch với Airbnb

Hướng dẫn đồng bộ lịch với Airbnb sử dụng định dạng iCal.

Để thực hiện đồng bộ hóa lịch đặt phòng 2 chiều giữa website của bạn và Airbnb, bạn cần làm 2 bước sau: Kết nối lịch từ GoHost lên Airbnb Kết nối lịch từ Airbnb về GoHost.

Kết nối lịch từ GoHost lên Airbnb

 1. Đăng nhập vào tài khoản Quản Lý.

 2. Vào Đặt phòng/Booking > Danh sách phòng/Property. Chọn phòng mà bạn muốn đồng bộ lịch.

 3. Nhấn Chỉnh sửa/Edit:

 1. Kéo xuống cuối trang vào phần Room Units:

 1. Nhấn Tạo mới room unit (Nếu bạn chưa có):

 1. Nhập tên phòng của bạn. Sau đó, nhấn Tạo/Create để hoàn tất. Nếu bạn có nhiều hơn 1 phòng, bạn nhấn Tạo & tạo thêm/Create & create another để tạo thêm:

 1. Sau khi tạo xong, hệ thống sẽ hiển thị đường link riêng. Bạn nhấn vào link theo mũi tên, hệ thống sẽ tự động sao chép liên kết:

 1. Bạn đăng nhập vào tài khoản Airbnb và đi đến phần Lịch.

 2. Tại góc phải của trang, bạn nhấn vào Tình trạng còn phòng.

 3. Lướt xuống cuối tại phần Kết nối lịch, bạn nhấn Liên kết đến trang khác:

 1. Tại đây, bạn dán sao chép tại bước 7 vào Liên kết truy cập trang web khác này và nhập Tên lịch. Sau khi điền xong, bạn nhấn Thêm lịch:

Như vậy, là bạn đã đồng bộ lịch từ Website đến Airbnb.


Kết nối lịch từ Airbnb về GoHost

 1. Tại đây, bạn nhấn Sao chép link của Liên kết truy cập lịch Airbnb:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Quản Lý.

 2. Vào Đặt phòng/Booking> Danh sách phòng/Property. Chọn phòng mà bạn muốn đồng bộ lịch.

 3. Nhấn Chỉnh sửa/Edit:

 1. Kéo xuống cuối trang vào phần Calendars:

 1. Nhấn Tạo mới calendar/New calendar:

 1. Nhập các thông tin sau:

 • Name: Nhập tên lịch

 • Room unit: Chọn loại phòng mà bạn muốn đồng bộ lịch

 • Link: Nhập đường link liên kết iCal mà bạn đã sao chép từ Booking.com

 1. Sau khi nhập các thông tin trên, bạn nhấn Tạo/Create để hoàn thành việc đồng bộ lịch từ Airbnb về website.

Như vậy là bạn đã hoàn tất đồng bộ lịch từ Airbnb đến Website.

Last updated