Đồng bộ lịch (iCal)

Hướng dẫn đồng bộ lịch với các kênh OTA thông qua iCal.

Đồng bộ lịch với các kênh OTA khác giúp tránh trình trạng overbook (một phòng được đặt cùng 1 ngày trên các hệ thống khác nhau).

Tiêu chuẩn iCal

Tên gọi đầy đủ của iCal là iCalendar - Nó là một tập tin máy tính để lưu trữ thông tin lịch dựa trên tiêu chuẩn iCard và thường có phần mở rộng là .ical, .ics ... Nó được thiết kế để trở thành một tiêu chuẩn hoạt động trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Cách thức kết nối

Về cơ bản, việc kết nối hay đồng bộ lịch giữa GoHost sang Airbnb/Booking là bạn lấy đường dân file iCal từ GoHost và khai báo nó trong hệ thống của Airbnb/Booking. Việc này cho phép Airbnb/Booking đọc dữ liệu lịch đặt phòng của GoHost và sẽ "block" những ngày đã được đặt từ GoHost.

Và ngược lại, để GoHost nắm bắt được lịch của Airbnb/Booking, bạn cần xuất đường dẫn lịch từ Airbnb/Booking (Hoặc các OTA khác) và khai báo đường dẫn này trong GoHost.

Thời gian đồng bộ

Sau khi bạn khai báo lịch, hệ thống sẽ đọc nội dung đường dẫn file để đọc thông tin lịch. Thông thường, để nội dung lịch được cập nhật, mỗi nền tảng sẽ đọc lại file này sau một khoảng thời gian.

  • Từ OTA về GoHost: GoHost tự động cập nhật thông tin đặt phòng mới từ các OTA mỗi 15 phút hoặc ngay khi khách hàng đang truy cập vào một phòng cụ thể. Điều này giúp đảm bảo thông tin lịch được cập nhật gần như theo thời gian thực trên website của bạn.

  • Từ GoHost lên OTA: Khi cập nhật lịch đặt phòng trên website của bạn lên OTA, việc đồng bộ lịch đến các kênh OTA như Airbnb và Booking.com được thực hiện bởi chính các OTA đó. Mỗi OTA có lịch trình cập nhật riêng, thường lấy thông tin từ website của bạn mỗi 30 phút. Tuy nhiên, thời gian cập nhật có thể kéo dài từ 30 phút đến vài giờ, do đó, có thể xảy ra tình trạng một phòng đã được đặt thông qua website của bạn nhưng vẫn chưa được "khóa" lại trên kênh OTA do sự chậm trễ trong việc cập nhật thông tin.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về việc đồng bộ lịch với Booking.com. Đối với các OTA khác, quy trình đồng bộ có thể tương tự. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, bạn có thể liên hệ trực tiếp với GoHost để được hướng dẫn.

Đồng bộ lịch với Booking.comĐồng bộ lịch với Airbnb

Last updated