Điểm nhấn phòng

Tạo điểm nhấn phòng làm nổi bật nét độc đáo của phòng.

Tính năng này cho phép bạn tạo điểm nhấn, làm nổi bật những đặc điểm độc đáo của phòng, từ thiết kế nội thất đến các tiện ích đặc biệt. Khách hàng có thêm lý do để chọn chỗ nghỉ của bạn.

Để tạo bạn thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập và hệ thống Admin.

  2. Vào Đặt phòng/Booking > Danh sách phòng/Property:

  1. Nhấn Chỉnh sửa/Edit của phòng mà bạn muốn cài đặt:

  1. Kéo xuống cuối trang chỉnh sửa. Vào Highlights > Tạo mới highlight/New highlight:

  1. Bạn thêm các thông tin sau:

  • Description: Tạo nội dung điểm nhấn của phòng. (Lưu ý: Bạn nên viết ngắn gọn nội dung mô tả tầm 100 từ đổ lại để thông điệp trở nên rõ ràng hơn).

  • Image: Tải lên hình ảnh mà bạn chọn làm điểm nhấn của phòng.

  1. Sau khi tạo xong, bạn nhấn Tạo/Create để hoàn tất việc tạo. Bạn cũng có thể chọn Tạo & tạo thêm/Create & Create another để tiếp tục tạo thêm điểm nhấn khác.

Last updated