🧑‍💼Quản lý khách hàng

Quản lý thông tin và lịch sử đặt phòng của từng khách hàng.

Với tính năng quản lý khách hàng, bạn có thể dễ dàng truy cập vào thông tin chi tiết của khách hàng cũng như lịch sử đơn đặt phòng của họ. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về nhu cầu và ưu tiên của khách hàng, từ đó tạo ra cơ hội tương tác và nâng cao trải nghiệm khách hàng một cách đáng kể.

Để quản lý bạn thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Quản lý.

  2. Vào Đặt phòng/Booking > Khách hàng/Guest:

  1. Tại Danh sách khách hàng đặt phòng, bạn nhấn Xem/View của khách hàng mà bạn muốn xem thông tin.

  2. Tại đây, bạn có thể xem các thông tin chi tiết và lịch sử đặt phòng của khách hàng.

Last updated