Quản lý tình trạng thanh toán

Hướng dẫn quản lý tình trạng thanh toán của khách hàng sau khi đặt phòng.

Quản lý tình trạng thanh toán giúp bạn theo dõi và kiểm tra quá trình thanh toán của khách hàng một cách dễ dàng và chính xác.

Khi thanh toán thành công, tiền sẽ được tự động chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 1 - 2 ngày làm việc. Bạn có thể kiểm tra khoản tiền đã được chuyển hay chưa trong phần tài khoản của 9Pay.

Lưu ý: Khi khách hàng thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động gửi email xác nhận đến cả bạn và khách hàng. Trong trường hợp thanh toán không thành công, hệ thống sẽ không gửi email thông báo.

Bạn cũng có thể tự tạo các yêu cầu thanh toán hoặc yêu cầu cọc từ khách hàng. Điều này giúp bạn dễ dàng hơn trong việc yêu cầu khách hàng thanh toán. (Với mỗi đơn thanh toán sẽ chỉ được thanh toán trong vòng 20 phút kể từ khi mở đường link)

Nếu bạn chưa tích hợp tính năng thanh toán, hãy tham khảo hướng dẫn để tích hợp và sử dụng tính năng này một cách đơn giản và hiệu quả tại đây Tích hợp thanh toán

Để quản lý bạn thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Quản lý.

  2. Vào Đặt phòng/Booking > Thanh toán/Payment:

  1. Tại đây, bạn có thể xem tổng quan về các thanh toán của đặt phòng cũng như tình trạng của thanh toán đã được thanh toán hay chưa:

  1. Từ đó, bạn có thể kiểm tra và quản lý các thanh toán dễ dàng hơn. Tại Trạng thái/Status sẽ có 3 tình trạng mà bạn cần quản lý là Thành công/Hết hạn/Thất bại/Mở/Đang xử lý:

  • Thành công: đơn thanh toán thành công.

  • Hết hạn: đơn thanh toán đã hết hạn và khách hàng không thể thanh toán được nữa. Bạn cần tạo lại đơn thanh toán mới và gửi lại lần nữa đến khách hàng.

  • Thất bại: khách hàng thanh toán không thành công.

  • Mở: khách hàng chưa mở đường link thanh toán và chưa thanh toán.

  • Đang xử lý: khách hàng đang thanh toán nhưng bên thanh toán chưa cập nhật. Bạn cần đợi 2 - 3 phút và tải lại trang hệ thống sẽ cập nhật lại trạng thái.

Last updated