Quản lý lịch đặt phòng

Hướng dẫn quản lý tổng quan lịch đặt phòng và quản lý tình trạng đặt phòng.

Khi khách hàng đặt phòng, hệ thống sẽ tự động lưu thông tin và gửi email xác nhận đến cả bạn và khách hàng. Từ đó, bạn có thể dễ dàng truy cập vào hệ thống để xem thông tin chi tiết, chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp khách hàng một cách chuyên nghiệp và xác nhận tình trạng của đơn đặt phòng. Điều này giúp hệ thống tự động cập nhật lịch trình trên các nền tảng khác một cách hiệu quả.

Quản lý tổng quan đặt phòng

  1. Đăng nhập vào tài khoản Quản lý.

  2. Vào Calendar:

  1. Tại đây, bạn có thể xem các lịch đặt phòng được đồng bộ từ các nền tảng về GoHost và cả các đặt phòng từ website:

  1. Ngoài ra, bạn có thể xem chi tiết thông tin của của đặt phòng đó bằng cách nhấn vào đặt phòng mà bạn muốn xem:


Quản lý tình trạng đặt phòng

  1. Vào Đặt phòng/Booking > Lịch đặt phòng/Booking:

  1. Tại đây, bạn có thể xem tổng quan về các đặt phòng cũng như tình trạng của đặt phòng đã được xác nhận hay chưa. Ngoài ra, bạn cần xem các thông tin về ngày giờ nhận và trả phòng cũng như các ghi chú để có thể đón tiếp khách tốt nhất:

  1. Từ đó, bạn có thể kiểm tra và quản lý các đơn đặt phòng dễ dàng hơn. Tại Trạng thái/Status sẽ có 3 tình trạng mà bạn cần quản lý là Đã xác nhận/Huỷ/Mở:

  • Đã xác nhận: là đặt phòng đã được xác nhận và sẽ khoá lịch trên hệ thống (tương đương với việc các nền tảng kết nối khác cũng sẽ khoá)

  • Huỷ: là đặt phòng đã huỷ và không nhận đặt phòng

  • Mở: là đặt phòng chưa được xác nhận tình trạng. Vì vậy, bạn cần vào đơn đặt phòng và xác nhận tình trạng của đơn đó.

Last updated