🗳️Quản lý đặt phòng

Quản lý đặt phòng và tình trạng thanh toán sau khi khách hàng đặt phòng

Quản lý tình trạng đặt phòng và thanh toán giúp bạn duy trì sự tổ chức và kiểm soát hiệu quả về các đơn đặt phòng và trạng thái thanh toán. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng theo dõi tình trạng của các đặt phòng hay thanh toán, đảm bảo rằng mọi giao dịch được quản lý một cách chính xác và kịp thời.

Quản lý lịch đặt phòng

Quản lý lịch và tình trạng đặt phòng cho phép bạn xem chi tiết về thông tin và tình trạng của các đặt phòng một cách dễ dàng và linh hoạt.

Quản lý lịch đặt phòng

Quản lý tình trạng thanh toán

Quản lý tình trạng thanh toán giúp bạn theo dõi và kiểm tra quá trình thanh toán của khách hàng một cách dễ dàng và chính xác.

Quản lý tình trạng thanh toán

Last updated