📬Quản lý đánh giá

Tạo và quản lý đánh giá khách hàng trên website.

Để xây dựng sự tin cậy tăng cao hơn đối với khách hàng khi truy cập vào trang web của bạn, việc tạo ra các đánh giá và liên kết chúng đến các nền tảng OTAs khác là rất quan trọng. Điều này giúp khách hàng nhận được cái nhìn toàn diện và chân thực về Nhà của bạn thông qua việc tham khảo các đánh giá từ nhiều nguồn khác nhau. Điều này nhằm tăng cường niềm tin và cảm giác an tâm hơn khi họ đưa ra quyết định đặt phòng trên trang web của bạn.

Để tạo bạn thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập vào hệ thống Admin.

  2. Vào Tài sản/Property > Đánh giá/Review:

  1. Nhấn Tạo mới Đánh giá/New Review:

  1. Tại đây, bạn thêm các thông tin sau:

  • Name: tên của khách

  • Posted at: ngày khách đánh giá

  • Room: chọn phòng mà khách đã đánh giá

  • Description: nội dung mà khách đã đánh giá

  • OTA Review URL: dán link đã sao chép từ kênh mà khách đã đánh giá

  • From OTA: chọn kênh mà khách đã đánh giá từ Booking hoặc Airbnb.

Ví dụ: Hình ảnh hiển thị sau khi bạn tạo đánh giá trên website:

Last updated